Press "Enter" to skip to content

Tag: อบรบฝึกสอนนักกีฬารักบี้ไปติดตามและให้กำลังใจกัน

อบรบฝึกสอนนักกีฬารักบี้ไปติดตามและให้กำลังใจกัน

อบรบฝึกสอนนักกีฬารักบี้ไปติดตามและให้กำลังใจกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มอบหมายให้โรงเรียนวัดถ้ำตลอดเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมรักบี้ฟุตบอล ในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาเมืองหลัก (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Continue reading อบรบฝึกสอนนักกีฬารักบี้ไปติดตามและให้กำลังใจกัน