Press "Enter" to skip to content

คุณครูอาสาปั้นนักกีฬารักบี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม


คุณครูอาสาปั้นนักกีฬารักบี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมรุ่นใหญ่ใจเกินร้อย “ปู่ท้าว” สุธรรม บุญยะผลึก วัย 76 ปี อดีตประธานสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย 3 สมัย แต่ปัจจุบันได้ผันตัวเองมาเป็นครูอาสาเพื่อปั้นนักกีฬารักบี้รุ่นใหม่